Eliminasyon-Konsolidasyon Nedir

Eliminasyon-Konsolidasyon Nedir

Mali istatistikler hazırlanırken alt sektörü oluşturan birimlerin veya sektörü oluşturan alt sektörlerin, karşılıklı işlemlerinden kaynaklanan tutarların, mükerrerliğe sebebiyet verilmemesi için toplam tutarlar içerisinden elimine edilmesidir.

Eliminasyon-Konsolidasyon Devamını Oku

Yeni Devlet Muhasebesi Bilişim Sistemi ve Yeni Harcama Yönetim Sistemi

Genel ve Özel Bütçeli Kurumların Kullanımına Açılan Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemlerinin Harcama Birimlerine Tanıtım

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen “Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Projesinin” ilk adımını oluşturan; güncel teknolojilere sahip, entegrasyona açık, süreç yaklaşımını esas alan ve elektronik belge altyapısına uygun Devamını Oku

e-Devlet e-Bordro Maaş Sorgulama

e-Devlet e-Bordro Maaş Sorgulama. Devlet memuru aylık maaş öğrenme. e bordro alma, e devlet üzerinden maaş bordrosu alma. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında çalışan devlet memurlarının Ocak,  Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım Devamını Oku

e-Devlet e-Yolluk Girişi 2018

e-Devlet e-Yolluk Girişi 2018 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre düzenlenen yurtiçi geçici görev yolluğu
bildirim formunun (e-yolluk) elektronik ortamda Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sisteminden (KBSHYS)
hazırlanmasına ait işlemler için e devlet şifresiyle  Devamını Oku