KPHYS Sosyal Hak ve Yardım Ödemeleri Sıkça Sorulan Sorular

Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi (KPHYS) Sosyal Hak ve Yardım Ödemeleri Sıkça Sorulan Sorular

1: DOĞUM YARDIMI VERİLİŞ KOŞULU NEDİR?
Cevap1: Doğum yardımı doğan çocuk sayısına göre VERİLMEMEKTEDİR. Fakat çoğul gebelikte doğum yapan kişi birden fazla doğum yaptığını doktor raporu ile belgelendirirse birden fazla doğum yardımı yapılabilmektedir.
2: ÖLÜM YARDIMINDA ÖLEN KİŞİ MEMURUN KENDİSİ OLDUĞUNDA YAPILMASI GEREKEN NEDİR?
Cevap2: Açılan arayüzde ölen kişi memurun KENDİSİ seçilip işleme devam edildiğinde ölüm yardımı alma hakkına sahip varislerin her biri için YAKIN BİLGİSİ GİR butonuna basılarak açılan arayüzde bulunan alanlar (T.C. Kimlik No, Banka Şube Kodu, Banka Hesap No, IBAN, Açıklama) doldurulup KAYDET butonuna basılır (Personelin kendisi ölmüşse bu durumda sadece YENİ KİŞİSEL HESAPLAMA butonu ile işlem başlatılır. Ancak birden fazla varis olabileceği için oluşturulan bordro kurumsal bordro olur.)

3: PERSONELİN, MİRASÇILARI VEYA MİRASÇILARDAN BİRİ İLE BİRLİKTE ÖLMESİ DURUMUNDA YAPILMASI GEREKEN İŞLEM NEDİR?
Cevap3: Bu durumu bir örnek üzerinden açıklayalım. Bir trafik kazasında kamu personeli baba B ile mirasçısı olan oğlu O birlikte öldüğünde, sistem üzerinden ölen çocuk O için işlem yapmak mümkün olmayacaktır. Bu nedenle manuel işlem yapılması gerekmektedir.

4: ÖĞRETİM YILININ BAŞLADIĞI AYDA GÖREVLİ OLANLARA ÖDEME NASIL OLUR?

Cevap4: Yıl ve ay bilgisi seçildikten sonra “ödeme türü seçiniz” kutucuğundan “ÖĞRETİM YILINA HAZIRLIK ÖDENEĞİ” seçilecektir. Daha sonra “ Yeni Kurumsal Hesaplamaya Başla” butonuna basılır. Gelen ekranda “PERSONEL LİSTESİ” butonuna basılarak öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenecek olan o kurumdaki personelin tamamı listelenecektir. Ekrana gelmeyen personel olması durumunda “Yeni Kayıt” butonuna basılarak listeye eklenmesi sağlanacaktır.Personel listesi butonuna basıldığında personel bilgileri ekrana gelecektir.

Sonra sırasıyla HESAPLA, BORDRO AL, ÖDEME EMRİ BELGESİ AL ve MUHASEBE BİRİMİNE GÖNDER butonlarına basılarak süreç tamamlanır.

5: ÖĞRETİM YILININ BAŞLADIĞI AYDAN SONRA VE BİRİNCİ DÖNEM DERS YILININ SONUNDAN ÖNCE GÖREVE BAŞLAYANLARA VE BİRİNCİ DÖNEM DERS YILINDAN SONRA VE İKİNCİ DÖNEM DERS YILININ SONA ERMESİNDEN ÖNCE GÖREVE BAŞLAYANLARA ÖDENME NASIL OLUR?

Cevap5: Bu durumdaki personel için iki durum söz konusudur: kişisel hesaplama ve kurumsal hesaplama. Bu durumdaki personel tek bir kişiyse bilgi girişi sayfasından “yeni kişisel hesaplamaya başla” butonuna basılır. Açılan yeni pencereye ilgili personele ilişkin T.C. kimlik numarası yazılır.Gelen ekranda “GÜNCELLE” butonuna basılarak “Dönem” kutucuğundan ilgili dönem seçilir ve KAYDET butonuna basılır. Daha sonra HESAPLAMA butonuna basılarak hesaplama yapıldıktan ve bordro ve ödeme emri belgesi alındıktan sonra MUHASEBE BİRİMİNE GÖNDER butonuna basılacaktır.

Birden fazla kişiye ödeme yapılacaksa “yeni kurumsal hesaplamaya başla” butonuna basılacaktır. Daha sonra ekrana gelen form üzerinde bulunan “YENİ KAYIT” butonuna basılacak ve Adı- Soyadı kutucuğuna tıklanarak ekrana açılan personel listesinden ödeme yapılacak personel seçilerek ekrana getirilecektir. Daha sonra yukarıda anlatıldığı şekilde ödeme dönemi seçilerek KAYDET butonuna basılacaktır. Sonra sırasıyla HESAPLA, BORDRO AL, ÖDEME EMRİ BELGESİ AL ve MUHASEBE BİRİMİNE GÖNDER butonlarına basılarak süreç tamamlanır.

Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği’ nden yararlanacak personelin alabileceği ödenek miktarı işe başlama tarihine göre değişmektedir. Buna göre:

EYLÜL BELİRLENEN TUTARIN TAMAMI
1.Dönem: (BELİRLENEN TUTAR) % 75’i
2.Dönem: (BELİRLENEN TUTAR) % 50’si kadar tutarı alabilmektedir.

6: 2 EKİM 2014 TARİHİNDE “MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ ” NDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER NELERDİR?

Cevap6: 2 Ekim 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme ile “Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği’ nde iki değişiklik yapılmıştır.

Diyanet Personeli İçin Yapılan Değişiklik
Daha önce sadece müftü, vaiz ve imam hatiplere 2 yılda bir olmak üzere 1 cüppe ve 1 sarık verilmekteydi. Yeni düzenlemede bu giyecek yardımı var olan personele ek olarak müftü yardımcısı ve müezzin kayyıma da verilecektir. Ayrıca yapılan bir diğer değişiklikle, Diyanet personeline bu yardım ayni olarak değil Maliye Bakanlığınca belirlenen standart fiyatlarından üzerinden nakden olarak verilecektir.

Avukatlık Hizmetleri Sınıfı İçin Yapılan Değişiklik
Daha önce, iki yılda bir 1 cüppe olarak avukat, hakim ve savcılara verilen giyecek yardımı, yeni düzenlemeye göre bu unvanlara ek olarak hukuk müşavirine de (avukatlık ruhsatına sahip) verilecektir. Avukat, hakim, savcı ve hukuk müşavirine verilecek giyecekler ayni olarak verilmeye devam edilecektir.

Son Düzenlemeye Göre Giyecek Yardımının Ayni Olarak Verileceği Personel
Buna göre,

  • Avukat, hakim, savcı ve hukuk müşaviri,
  • Bekçi
  • Resmi kıyafet taşıyan personel (İtfaiye, zabıta, İnfaz koruma memuru, Orman muhafaza memuru, Muhafaza memuru, Kolcu, Gemi adamı, Koruma ve Güvenlik görevlisi, Gümrük sahasında görevli gümrük memuru, bando ve orkestra personeli vb.)
  • 112 acil sağlık hizmetleri personeline,
    giyecek yardımı ayni olarak verilecek.

7: GİYİM YARDIMI MODÜLÜNDE “ GİRİLEN UNVAN VEYA HİZMET SINIFINI KONTROL EDİNİZ “ UYARISININ ALINMASI NE ANLAMA GELMEKTEDİR?

Cevap7: Giyim yardımı modülünde bordro oluşturduktan sonra açılan arayüzde T.C. kimlik numarası yazılarak veri girişi yapıldıktan sonra giyim kodu ve adedi seçilir ve kaydetme işlemi yapılır. Ancak bazı durumlarda sistem kaydetme işlemini gerçekleştirmez ve genel bir hata mesajı verir. Eğer hata mesajı “girilen unvan veya hizmet sınıfını kontrol ediniz” şeklindeyse;

  • Yanlış unvana / hizmet sınıfına sahip personel için giriş yapılmış demektir. “Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde” yer alan I ve II sayılı cetvellerden personelin unvan veya hizmet sınıfının giyim yardımı alacaklar arasında olup olmadığını kontrol ediniz.
  • Yanlış giyim kodu girilmiş demektir. “Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde” yer alan I ve II sayılı cetvellerden personelin hangi giyim kodlarını alabileceğini tekrar kontrol ediniz.

8:GİYİM YARDIMINDA BORDRO HANGİ ŞEKİLDE OLUŞTURULMALIDIR?
Cevap8: Giyim yardımı, sistemsel olarak kişisel hesaplamaya uygun olmadığı için oluşturulacak bordro kurumsal olmalıdır. Giyim yardımı verilecek personel tek bir kişi dahi olsa bordro kurumsal olarak oluşturulmalıdır.

9: MUHASEBE BİRİMİNE GÖNDERİLMİŞSE SOSYAL HAK VE YARDIMIN İADE İŞLEMİ NASIL YAPILMAKTADIR?

Cevap9: Say2000i sisteminde Personel Modülü/Memur Maaşları/Sosyal Hak ve Yardım İşlemleri sekmesi çift tıklanarak SOSYAL HAK ve YARDIMLAR formu açılır.Açılan formda işlem yapılmak istenen sosyal hak ve yardım, ay ve yıl, kurum kodu ve birim kodu alanları doldurulduktan sonra bordro numarası biliniyorsa yazılır; bilinmiyorsa bu alana 999 yazılarak gelen formdan ilgili bordro seçilir. Ayrıca iade etme nedeninin de yazılması zorunludur. Bu alanları doldurduktan sonra İADE ET butonuna basılarak sosyal hak ve yardım iade edilmiş olur. Burada dikkat edilmesi gereken husus iade etme işlemini 505 yetkili personellerin ( müdür ve müdür yardımcısı) yapabileceğidir.

10: MUHASEBE BİRİMİNE GÖNDERİLDİKTEN VE MUHASEBELEŞTİR BUTONUNA BASILDIKTAN SONRA SOSYAL HAK VE YARDIMIN İADE İŞLEMİ NASIL YAPILMAKTADIR? ( FİŞ B DURUMUNDA)
Cevap10: Sosyal hak ve yardım hesaplatılmış ve sosyal hak ve yardımlar formunda MUHASEBELEŞTİR butonu ile ödeme emri belgesi muhasebeleştirilerek işlem numarası alınmışsa (Fiş Durumu B) öncelikle Muhasebe Kayıt Formundan ilgili fiş işlem numarası ile ekrana getirilecek form üzerinde bulunan “MAAŞ DÜZELT” butonuna basacaktır. Bu işlemi 505 yetki seviyesine sahip personel yapabilmektedir. Bu butona basıldıktan sonra Personel Modülü/Memur Maaşları/Sosyal Hak ve Yardım İşlemleri sekmesi tıklanarak açılan formdan gerekli tüm alanlar doldurularak 505 yetkili personel tarafından iade etme işlemi gerçekleştirilir.

11: MUHASEBE BİRİMİNE GÖNDERİLDİKTEN VE MUHASEBELEŞTİR BUTONUNA BASILDIKTAN SONRA SOSYAL HAK VE YARDIMIN İADE İŞLEMİ NASIL YAPILMAKTADIR? ( FİŞ O DURUMUNDA)
Cevap11: Bu durumda maaş uygulama şubesine çağrı açınız.

12: GEREKLİ TÜM BİLGİLERİ DOLDURDUĞUM HALDE İADE ET BUTONU NEDEN AKTİF DEĞİL?
Cevap12: Gerekli tüm bilgiler doldurulmuş olmasına rağmen İADE ET butonunu aktif olmaması bu sayfaya giriş için yetkinizin olmadığı anlamına gelmektedir.

(Visited 268 times, 1 visits today)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir