2019 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

2019 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

Kötü niyetli veya haksız dava açılmasında ücret tarifesi, Birden çok avukat ile temsil ücreti, Davanın konusuz kalması, feragat, kabul ve sulhte ücreti, Nafaka davalarında Avukatlık ücreti, kira tespiti davalarında Avukatlık ücreti, Devamını Oku

2019 Kira Artışı Nasıl Hesaplanır?

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı 2019-kira-artisi-nasil-hesaplanir.jpg

Kira artış oranı her yıl, 12 aylık ÜFE (üretici fiyatları endeksi) ortalaması üzerinden hesaplanmakta idi. Enflasyon oranının bu yıl çok yüksek olması nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığı düzenleme yapma kararı aldı.

Yeni yapılan düzenlemesi meclisten geçerek kabul edilen kira Devamını Oku

E-Yolluk Bildirim Veri Giriş Alanlarına Ait Tanımlamalar

E-Yolluk Bildirim Veri Giriş Alanlarına Ait Tanımlamalar

Yolluk bildirim veri giriş işlemleri geçici göreve ait işlemlerin belli bir süreçte girilmesine göre sıralanmıştır. Bu sıralama; yolluk giriş ekranının aşağıdaki şekilde kodlanması şeklinde yapılmıştır.
A.YOL MASRAFI BİLGİLERİ: Görev yerine gidiş ve dönüşe ait yol ve yevmiye masraflarının girildiği alandır. Bu alan kendi içinde “yol masrafı ekle” butonuna basılması ile tekrar alt veri giriş alanına bölümlenmiştir. Bu alanlar aşağıda verilmiştir.
A1.İkametgah veya Görev yerinden hareket: Bu bölümde yolculuğun ilk hareket yeri bilgileri girilir. Örneğin ikametgahdan terminale veya havaalanına hareket edilmesine ait bilgiler.
A2.Görev Mahalline Hareket: Bu bölümde memuriyet mahallinden başka yere yolculuğa ait bilgiler girilir. Örneğin: Ankara’dan İstanbula hareket edilmesi durumunda Ankara-İstanbul yazılacaktır. Bu bölüme bilgi giriş mutlaka girilmelidir(ulaşıma ücret ödenmeden resmi araçla veya başka şekilde dahi olsa tutar alanına sıfır lira girilecektir). Aksi halde yol gündeliği rapora çıkmayacak ve hatalı oluşacaktır
A3.Görev-İkamet yerine hareket: Bu bölümde görev mahallindeki ikamet veya görev yerine hareket bilgileri girilir.ör: terminal-görev yeri
A4.Yol Gündeliği: Bu bölümde yolculuğa ait gündelik girilir. Günü birlik seyahatlerde ise kanuna göre oransal gündelik seçimi yapılmalıdır ör:1/2, 1/3 gibi.
B.GÜNDELİK VE KONAKLAMA BİLGİLERİ: Bu bölümde görev süresine ait gündelik ve konaklama masraf bilgileri girilir.

C.DİĞER MASRAF BİLGİLERİ: Bu bölümü harcırah kanununca masraf yazılması kabul edilen diğer bilgiler girilebilir.

E-Yolluk Bildirimi İçin Gerekli Belgeler

E-Yolluk Bildirimi İçin Gerekli Belgeler

Yolluk bildirim veri giriş işlemleri geçici göreve ait işlemlerde e-yolluk girişi yapıldıktan sonra kontrol ve onay aşamasında yapılan tüm masrafların belgelenmesi gerekmektedir. aşağıda belirtilen tüm belgelerin olması gerekmektedir.

YOLLUK İÇİN GEREKLİ BELGELER       

Geçici Görev Yolluğu dilekçesi                             1 adet

Bakanlık Yada Valilik Olur’u                                   2 adet

İsim Listesi                                                             2 adet   ( Olur içerisinde isim geçiyorsa gerek yoktur.)

Konaklama Faturası                                               2 adet   (Aslı ile birlikte fotokopisi )

Uçak bileti Faturası                                                2 adet    (Uçuş detaylarını gösteren Elektronik Yolcu Seyahat Belgesi)

Taksi – Havaş  Faturası yada Fişi.                          2 adet  (Aslı ile birlikte fotokopisi )

 

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR    

1-Geçici görevlendirmelere ait üst yazılara ve kendi isminin olmadığı isim listelerinin eklenmesine gerek yoktur .

2-Yolluk Bildirimi görevi yerine getirmesinde bilgisi olan amir tarafından imzalanacaktır.

3-Olur ve isim listeleri ikişer suret yapılacak amir tarafından Belgenin Aslı Elektronik İmzalıdır. yapılıp amir tarafından  imzalanacak.

4-Uçak biletleri, Konaklama faturasının aslı ile bir adet fotokopisi eklenecek ve fotokopiler amir tarafından Aslı Gibidir veya Belgenin Aslı Elektronik İmzalıdır   kaşelenip  amir tarafından imzalanacak..

5-Kanunda beyan esas alınır denilmektedir. Ancak burada yazılı yada sözlü olduğu açıklanmamıştır. Harcama Yetkilisi tarafından yazılı beyanlar esas alınacağından özellikle Taksi ile yapılan seyahatlerde  Taksi fiş yada faturası mutlaka beyan edilmesi gerekir.

6-Mevzuatta özel araçla seyahat  olmadığından Özel araçlarla yapılan seyahatlerde  Dolmuş yada Otobüs Rayiç bedelleri esas alınacaktır.

7- Ödenmeyen ücretlerde yazılmayacaktır.

8-Tüm evraklar mühürlenecek.

Geçici Görev Yollukları İçin e-yolluk Hazırlama Nasıl Yapılır?

Geçici Görev Yollukları İçin e-yolluk Hazırlama Nasıl Yapılır?

6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamında düzenlenen yurtiçi geçici görev yolluğu bildirimine ait e-yolluk hazırlama

Genel olarak e-yolluk bildirim hazırlama işlem süreçleri:

1-E-YOLLUK UYGULAMASINA GİRİŞ VE E-YOLLUK BİLDİRİM SEÇİMİ

www.kbs.gov.tr adresinden elektronik yolluk bildirimi veya www.turkiye.gov.tr adresinden e-yolluk uygulaması bölümünü tıklayarak giriş yapılacaktır.

2- E-YOLLUK BİLDİRİM GİRİŞİ

Bu ekran, kurum tarafından başlatılan e-yolluk sürecinin devamı olup,

Ekran;
1-Kurumca seçilmiş yolluk hesaplamasına esas gündelik tipi
2-Bildirime ait onaylayan amir bilgisi ve yolculuğun başlama ve bitiş yeri
3-Yol masrafları bilgi girişi
4-Gündelik ve Konaklama bilgi girişi
5-Diğer masraf bilgi giriş alanlarından oluşmaktadır.

e-Yolluk uygulamasına giden personel kendisine açılan sayfayı gördükten sonra sağ tarafta olan SEÇ butonunun üzerini tıklayarak GİRİŞ yapacaktır.

e-Devlet Uygulamasını açan ve doldurmaya başlayan personel ilk önce üst bölümde bulunan Bütçe Yılı ve Gündelik Tipini gördükten sonra  alt tarafta olan 

Birim
Devamını Oku

2018 Yolluk-Harcırah Oranları

2018 Yolluk-Harcırah Oranları. Dvelet Memurlarına geçici görevle gittikleri süre için veya sürekli göreve gittiklerinde verilen yol harcırahı 2018 yılı oranları.

I- Yurt İçinde Verilecek Gündelikler (Madde : 33)

A- a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakan 67,40
b) Anayasa Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Bakanlar, Milletvekilleri, Kuvvet
Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Başbakanlık Müsteşarı,
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Orgeneraller,
Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay Başkanları, Yargıtay
Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları 61,50

B- Memur ve Hizmetlilerden;
a) Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar (1) 51,60
b) Ek göstergesi 5800 (dahil) – 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 48,15
c) Ek göstergesi 3000 (dahil) – 5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 45,20
d) Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar 39,85
e) Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar 38,75
(1) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre verilecek gündeliklerin
hesabında bu tutar esas alınır.
* 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre yatacak yer temini için ödenecek
ücretlerin hesabında gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, (d) fıkrasına göre yapılacak ödemelerde ise
görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, takip eden 80 günü için gündeliklerinin
%50 si, müteakip 90 günü için ise müstehak oldukları gündeliklerinin %40’ı esas alınır.

II- Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar (Madde 50)
50 nci Maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci Bentlerinde Yer Alan Personel :
a) Kadro derecesi 1-4 olanlar 15,80
b) Kadro derecesi 5-15 olanlar 15,25

Bu tazminattan yararlananlardan;
1-Memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile 24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı
Kanun uygulamasında çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline yukarıda yazılı
miktarların yarısı ek olarak ödenir.

2-Bu çalışmaları dolayısıyla arazide, şantiyede veya gemilerde geceleyenlere bu suretle bulunacak
miktarın yarısı ek olarak ayrıca ödenir.
10/2/1954 TARİHLİ VE 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU
HÜKÜMLERİ UYARINCA VERİLECEK GÜNDELİK VE TAZMİNAT
TUTARLARI

Üniversitelerde Çalışanların Yolluk İşlemleri

Üniversitelerde Çalışanların Yolluk İşlemleri

Üniversiteler Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemine geçiş sürecinde pilot kapsamına alınan
kurumlardan olduğu için geçici olarak yolluk
bildirimleri https://mys.muhasebat.gov.tr/eyolluk/ adresinden kendi e-devlet şifrenizle giriş yaptıktan
sonra doldurulacaktır.
Bildirimi nasıl hazırlayacağınız ile ilgili e-yolluk kılavuzu ekte yer almaktadır. Kılavuzun dikkatle okunması ve
bu adımların izlenmesi gerekmektedir. Kılavuza

ek olarak https://www.youtube.com/watch?v=vgkuX7z_CJc adresinden de detaylı şekilde e-yolluk
doldurma işlemini izleyebilirsiniz.E-yolluğu tamamlayıp mutemete gönder butonuna bastıktan sonra lütfen
iletişime geçtikten sonra Harcırah Talep Formu ile birlikte gerekli belgeleri tarafımıza ulaştırınız.

Harcırah Talep Formuna Hangi Belgeler Ek Yapılacak
1-Yolluk bildirimi-2 adet ( imzalanmış şekilde )
2-Katılım Belgesinin fotokopisi
3-Taksi Faturası
4-Konaklama Faturası
5-Otobüs bileti (varsa)
6-Biniş Kartı ve e-Fatura(Seyahat türü uçak olanlar için)

Ayrıca dikkat edilmesi gereken ve sıkça sorulması muhtemel bazı hususlar
bulunmaktadır. Bunlar;
Gündelik miktarı ne olacak?
Gündelik miktarı otomatik gelmektedir.(Harcırah Kanunu gereğince; yurtiçi
gündeliklerinin miktarı her yıl bütçe kanunları ile tespit olunur.
www.bumko.gov.tr/TR,6161/yurt-ici-gundeliklere-iliskin-genel-yazi.html bu adresten
de gündelik miktarlarını kontrol edebilirsiniz.)

Gündelik miktarı nasıl hesaplanacak?
Bir gün için tam gündelik almak için gündelik oranı 1 seçilecek ve tam gün ödemesi yapılacaktır.
Yolluk bildirim sayfasından Gündelik ekle kısmından gündelik oranı 1 seçilir ve kaç gün ise gün kısmına
yazılır, hesaplanır.
1/3,2/3 oranları günübirlik görevlendirmeler için geçerlidir.
Örnek:1×5(görevlendirme gün sayısı)=5 gün için gündelik ödenir.

Konaklama ücreti nasıl hesaplanacak?
Geçici görevlendirilmelerde konaklama ücreti (H cetvelinde belirtilen fıkralar için) yevmiyenin 1,5 katına
kadarı ödenir. Fazlası Ödenmez.
gündelik miktari x 1,5 x konaklama süresi şeklinde hesaplanır.
Örnek: 4 gece konaklama için hesaplama yapalım, kişinin gündelik miktari=34,18tl olsun
34,18×1,5=51,27 1 gece için ödenecek tutar
51,27×4=205,08TL 4 gece için ödenecek tutar

Taksi Ücreti?
Ankara Belediye sınırları içerisinde taksi ücret faturasının ibrazı zorunlu değildir. Ancak görev yerinde
kullanılan taksi faturasının ibrazı zorunludur.

Otobüs Bileti?
Aşti Rayiç Bedeli ve aşağısında olan otobüs biletinin ibrazı zorunlu değildir ancak
rayiç bedelin üzerinde bir tutar ödenmişse biletin ibrazı
zorunludur.(http://www.asti.com.tr/rayic-bedeller )
Bildirimin teslimi nereye yapılacak?
Özlük hakları tahakkuk şube müdürlüğüne yapılacaktır.

Muhasebe Yetkilisi Sertifika Durum Belgesinin E-Devlet Üzerinden Alınması

Muhasebe Yetkilisi Sertifika Durum Belgesinin E-Devlet Üzerinden Alınması

Bakanlığımız (Muhasebat Genel Müdürlüğü) tarafından verilen muhasebe yetkilisi sertifikasının, barkotlu belgesinin oluşturulması ve belgenin doğruluğu konusunda sorgulama yapılabilmesi için e-Devlet kapısı üzerinde Maliye Bakanlığı bölümüne yeni eklenen “Muhasebe Yetkilisi Sertifikası Sorgulama” ve “Muhasebe Yetkilisi Sertifikası Doğrulama” formları oluşturulmuştur.

Muhasebe yetkilisi sertifikasının kaybolması veya çeşitli sebeplerle kullanılamaz hale gelmesi, ayrıca sertifika örneğinin ilgili birimlere verilmesi icap edilen durumlarda; https://www.turkiye.gov.tr/ web adresi üzerinden muhasebe yetkilisi sertifikası sahipleri tarafından e-Devlet şifresi ile “barkod numarası” ve “karekod” verilerek oluşturulan Muhasebe Yetkilisi Sertifika Durum Belgesi alınabilecektir.

Söz konusu belgenin doğruluğu, https://www.turkiye.gov.tr/maliye-muhasebe-yetkinligi-sertifikasi-dogrulama adresinden veya mobil cihazlarına yükleyebileceğiniz e-Devlet kapısına ait Barkodlu Belge Doğrulama Uygulaması vasıtası ile karekod okutularak kontrol edilebilecektir.

Bakanlığımızın e-sertifika hizmeti Mart/2017 tarihinden itibaren e-devlet şifrenizle www.turkiye.gov.tr kurumsal web adresi üzerinden sunulmakta olup, e-Devlet üzerinden alınan Muhasebe Yetkilisi Sertifika Durum Belgesinin bir örneği ekte yer almaktadır.
Bilgilerinize sunulur.

Eliminasyon-Konsolidasyon Nedir

Eliminasyon-Konsolidasyon Nedir

Mali istatistikler hazırlanırken alt sektörü oluşturan birimlerin veya sektörü oluşturan alt sektörlerin, karşılıklı işlemlerinden kaynaklanan tutarların, mükerrerliğe sebebiyet verilmemesi için toplam tutarlar içerisinden elimine edilmesidir.

Eliminasyon-Konsolidasyon İşleminin Bölümleri

Cari ve Sermaye Transferleri  :

Cari Transfer : Sermaye birikimi hedeflemeyen ve cari nitelikli mal ve hizmet alımını finanse etmek amacıyla yapılan karşılıksız ödemelerdir.

Sermaye Transferi : Sermaye birikimi amaçlayan veya sermaye nitelikli mal ve hizmetlerin finansmanı amacıyla yapılan karşılıksız ödemelerdir.

Faiz Geliri Ve Giderleri :

Faiz : Ödünç alınan paranın kullanımı karşılığında yapılan ödemedir. Kamu idarelerinin, başka kamu idarelerinden borçlanmaları dolayısıyla tahakkuk eden faizler, borç veren idare için gelir, borç alan idare için ise gider niteliği taşımaktadır. Dolayısıyla konsolidasyona tabi bir işlem söz konusudur.

Vergi Mükellefi Sıfatıyla Ödenen Vergiler : Kamu idarelerinin vergiye tabi iş ve işlemleri neticesinde ortaya çıkan vergi ve benzeri yükümlülüklerinin muhatabı yine bir kamu idaresidir. İlgili kamu idaresi için gider niteliği taşıyan bu ödemeler, Gelir İdaresi Başkanlığı nezdinde gelir niteliği taşıdığından söz konusu işlemler konsolidasyona tabidir.

Mal Ve Hizmet Alım Satımı : Faturalı olarak veya ilgili mevzuatına uygun şekilde belgelendirilerek alınan mal ve hizmet bedelleri ile mal ve hizmetlerin satışından elde edilen gelirler bu kapsamda değerlendirilmektedir.  Kamu idarelerinin birbirleri arasında mal ve hizmet alım – satım ilişkisi ortaya çıktığında; bir kamu idaresi için mal ve hizmet satış geliri olan tutar, diğer bir kamu idaresi için mal ve hizmet alım giderleri olarak muhasebeleştirilecektir.

Mali Olmayan Varlıkların Edinimi Ve Elden Çıkarılması : Mali Olmayan Varlık Bir üretim süreci sonunda ortaya çıkan ve zaman içinde tekrarlanarak bir yıldan fazla kullanılabilen binalar ve yapılar, yeraltı ve yerüstü düzenleri, makine ve teçhizatlar, taşıtlar, demirbaşlar ve diğer maddi duran varlıkları kapsayan maddi duran varlıklar, Üretim veya yönetim hizmetlerinde kullanılmak veya satış amacıyla edinilen stoklar ile madde ve malzemeler, Üretim aşamasında veya üretim aşamaları tamamlanmış olan ve satılmak veya tüketilmek üzere elde bulundurulan mallar gibi diğer varlıkları kapsayan stoklar, Değerli taşlar ve metaller, sanat eserleri, antikalar ve mücevherat gibi öncelikli amacı üretim sürecinde kullanılmak veya tüketilmek olmayan taşınır varlıklar, Arsa, arazi, yeraltı varlıkları, diğer doğal olarak ortaya çıkan üretilmemiş maddi duran varlıklar, Telif ve patent hakları ile lisans gibi maddi olmayan duran varlıkları ifade eder.

Mali olmayan varlık edinimi ve elden çıkarılması; Mali olmayan varlıklara satın alma, devir, tahsis ve benzeri şekillerde sahip olmak veya mali olmayan varlık niteliğindeki varlıkların satış, devir ve benzeri şekillerde sahipliğinin el değiştirmesidir. Mali olmayan varlıkların edinimi ve elden çıkarılması sırasında, işlemin taraflarının kamu idareleri olması halinde, söz konusu işlem konsolidasyona tabi olur ve tutarlar karşılıklı elimine edilir.

Krediler,
Devamını Oku