MYS Muhasebat e Yolluk Giriş

MYS Muhasebat e Yolluk Giriş. Maaliye bakanlığı yeni e-Yolluk sistemini devreye soktu. Memurlar yolluklarını mys.muhasebat.gov.tr./eyolluk linkinden e-devlet yolluk uygulamasından giriş yapabilirler.

Giriş yaparken dikkatli olun turkiye.gov.tr üzerinden oturum açmadan buraya bağlanamazsınız.
5 saniye içinde turkiye.gov.tr adresine yönlendirileceksiniz.

Eğer ki çalıştığınız iş yeri mys.muhasebat.gov.tr adresinde sizin adınıza Harcama Talimatı açmış ise e-devlet yolluk bildirim sisteminde sizin adınıza yolluk bildirim butonu açılacaktır.

1. Giriş
Bu kılavuz, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre düzenlenen yurtiçi geçici görev
yolluğu yolluk bildirim formu (e-Yolluk), denetim elemanları yolluğu işlemlerine ait yolluk
bildirim formu ile denetim elemanlarının avans talep formlarının elektronik ortamda hazırlanarak
Harcama Yönetim Sistemine gönderme işlemlerini açıklamaktadır.
Yolluk İşlemleri aşağıdaki modüllerden oluşmaktadır.
– Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu
– Denetim Elemanı Yolluğu

e-Yolluk Bildirim Hazırlama İşlem Süreçleri:

• e-Yolluk uygulamasına giriş ve e-yolluk bildirim seçimi
• e-Yolluk bildirim girişi
• e-Yolluk işlemlerinin kontrol edilmesi
• e-Yolluk bildiriminin harcama birimine gönderilmesi
• e-Yolluk bildiriminin harcama birimi tarafından kontrol edilerek iade veya onay işlemleri

2. e-Yolluk İşlemleri
e-Yolluk İşlemleri bölümünde uygulamaya giriş işlemleri, yolluk referans numarasının
seçilmesi ve yolluk bildiriminin doldurularak harcama birimine iletilme işlemleri anlatılacaktır.

2.1 e-Yolluk Uygulamasına Giriş e-Yolluk Uygulamasına https://mys.muhasebat.gov.tr/eyolluk/ adresinden
ulaşılacaktır.

e-Devlet Kapısı Kimlik Doğrulama Ekranı

e-Yolluk Uygulamasına; e-Devlet Kapısı Kimlik Doğrulama Ekranında yer alan T.C Kimlik No ve e-Devlet şifresi alanları doldurularak ve SİSTEME GİRİŞ YAP butonuna tıklanarak giriş yapılır.
2.2 Yolluk Bildirim Girişi
Uygulamaya giriş yapıldığında e-Yolluk Ekranı açılmaktadır.

e-Yolluk Uygulama Ekranı

 

e-Yolluk Ekranında sol tarafta yer alan Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu butonu tıklanarak “Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Ekranına” ulaşılır.

UYARI: Denetim Elemanı Yolluklarına ait işlemler için Denetim Yolluğu botunu tıklanır. Açılan sayfa Yurtiçi Geçici Görev Yollukları işlemlerine ait süreç sayfasının aynısıdır. Denetim Elemanı yolluklarında Denetim Elemanının Avans Talebinde bulunması için Avans Talep Formu butonu tıklanır ve Harcama Birimince başlatılan sürece ait Denetim Referans Numarası seçilerek talebe ilişkin form oluşturulur ve elektronik ortamda Harcama Birimine iletilir.

Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Ekranı

Açılan ekranda ilgili personel adına harcama birimlerince başlatılan yolluk süreçleri ve
buna ait yolluk referans numaraları listelenir. Ayrıca, yolluk görev listesinde kişinin sürecine ait
avans olup olmadığı, avansı varsa avansa ait Ödeme Emri Belgesi (ÖEB) durumu, yolluk bildirim
onay durumu ve yolluk bildirim form durumu takip edilir.
Listeden hangi yolluk referans numarasına ait bildirim doldurulacaksa yolluk referans
numarasının sonunda yer alan SEÇ butonu tıklanır ve “Yolluk Bildirim Giriş” ekranına
geçilir.

Yolluk Bildirim Giriş Ekranı

Yolluk Bildirim Girişi ekranında harcama birimi tarafından ilgili personel adına
başlatılan yolluk referans numarası, bütçe yılı, gündelik tip alanları dolu olarak gelecektir.

Amir adı ve soyadı, amirin unvanı ve yolculuğun nereden nereye yapacağı bilgileri ise harcıraha
müstahak kişi tarafından girilir.
Yolluk bilgi girişinde yol masrafı, konaklama ve gündelik ile varsa diğer masraflar
girilir.
2.2.1. Yol Masrafı Ekleme

Yolluk bildirimine yol masrafı eklemek için yolluk bildirim girişi ekranında yer alan
Yol Masrafı Ekle butonu tıklanır ve yol masrafı girişi ekranına ulaşılır.
Yol masrafı girişi ekranından duruma göre “gidiş” veya “dönüş” seçeneklerinden birisi
seçilir. Ardından gidişi veya dönüşe göre başlangıç tarihi seçilir.

Yol Masrafı Girişi Ekranı

Yol masrafı giriş ekranında sırasıyla aşağıdaki bilgiler girilir.
A1. İkamet yerinden hareket,
A2. Geçici görev mahalline hareket,
A3. Geçici görev yerine hareket,
A4. Yol gündeliği

UYARI: Yol Masrafı Girişi ekranında A1, A2 ve A3 alanlarından her biri
ayrı ve tek düzenlenip eklenebilir. Ancak A4 alanı varsa mutlaka A2 alanı da
olmalıdır. A4 alanı tek olarak girilemez.
2.2.2. Konaklama Masrafı/Görev Süresi Gündelikleri Ekleme
Yolluk bildirimine konaklama masrafı ve gündelik eklemek için “Konaklama
Masrafı/Görev Süresi Gündelikleri” alanında yer alan EKLE butonu tıklanarak bu
masraflara ait bir satır oluşturulur. Hem konaklama masrafı hem gündelik eklemek için tekrar
EKLE butonu tıklanarak yeni bir satır oluşturulur.

Konaklama Masrafı/Görev Süresi Gündelik Alanı

2.2.3. Diğer Masraf Ekleme
Yolluk bildirimine diğer masraf eklemek için “Diğer Masraf” alanında yer alan
EKLE butonu tıklanarak bir satır oluşturulur ve veri giriş işlemleri yapılır. Birden fazla masraf eklemek
tekrar butonuna EKLE  tıklanarak yeni bir satır oluşturulur.

Diğer Masraf Alanı

 

(Visited 5.549 times, 18 visits today)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir