MYS Muhasebat Giriş, Harcama Yönetim Sistemi

MYS Muhasebat Giriş, Harcama Yönetim Sitemi. MYS Giriş,MYS Muhasebat Giriş

Harcama Yönetim Sistemi Nedir? MYS Muhasebat Harcama Yönetim Sistemi  Genel idare kapsamındaki kamu  kurumlarının yaptıkları harcamaları ödemek için Harcama Talimatı ile Ödeme Belgelerini e-Belge Yönetim Sistemine uygun olarak elektronik ortamda düzenlenmesi ve onaylanmasını sağlayan

Harcama Yönetim Sistemi Giriş Harcama Birimleri, https://mys.muhasebat.gov.tr/ adresinden Harcama Yönetim Sistemi‟ne ulaşabilir. Sistemde “Veri Giriş Görevlisi”, “Gerçekleştirme Görevlisi”, “Harcama Yetkilisi” ve “Strateji Kullanıcısı” olarak dört farklı rol bulunmaktadır.
Veri Giriş Görevlisi;Harcama Talimatı Onay Belgesi” ile “Ödeme Emri Belgesi‟ni sistem üzerinden hazırlayarak Gerçekleştirme Görevlisine göndermektedir. Belgeler

Harcama Yönetim Sistemine Nereden Ulaşılır? Harcama Yönetim Sistemine https://mys.muhasebat.gov.tr/login    adresinden ulaşabilirsiniz.

Harcama Yönetim Sistemi MYS Muhasebat Giriş Nasıl Yapılır? MYS Sistemine kullanıcı adı ve şifreyle giriş yapabilirsiniz. Kullanıcı adı olarak TC Kimlik numaranızı girmeniz şifreyide kendinizin belirleyeceği bir şifre olmalı.

Maliye Bakanlığı (Muhasebat Genel Müdürlüğü) koordinasyonunda yürütülen 2017/7 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında, Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Projesinin ilk adımını teşkil eden; entegrasyona açık, süreç yaklaşımını esas alan ve elektronik belge altyapısına uygun hazırlanan ve 2017 yılı sonu itibariyle uygulanmaya alınması planlanan “Yeni Harcama Sistemi” ile “Yeni Devlet Muhasebesi Bilişim Sistemi” Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından uygulamaya konuldu.

Yeni Sistem Öncelikle;

Maliye Bakanlığı Personelinin Kanun ve mevzuat yönünden bilgilerini arttırmak, mevzuat değişikliklerini anlatmak ve uygulama birliğini sağlamak amacıyla MYS anlatıldı

Bu kapsamda;

1-Maliye Uzmanı, Maliye Uzman Yardımcısı,

2-Şube Müdürü,

3-Defterdarlık Uzmanı, Defterdarlık Uzman Yardımcısı,

4- Muhasebe Müdürü, Malmüdürü ve Saymanlık Müdürü,

5-Saymanlık Müdür Yardımcısı,

6-Bilişim Personeli, Mühendis, İstatistikçi, Programcı, Çözümleyici, Sözleşmeli Programcı ve Çözümleyici, Şef, Uzman, Memur, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Veznedar, kadrolarında görev yapanlar katılmakta olup bunlara görev tanımlarına göre 5, 10 ve 15 günlük sürelerle eğitim verildi

 

(Visited 107.925 times, 109 visits today)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir