Geçici Görevlerde Memuriyet Mahalli Yevmiyeleri

Geçici Görevlerde Memuriyet Mahalli Yevmiyeleri

Memuriyet mahalli: Memur ve hizmetlinin  asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü, büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde ise il mülki sınırları içinde kalmak kaydıyla memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu ilçe belediye sınırları içinde kalan ve yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler ile belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki mahaller ve kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerler

GÜNDELİK BEDELLERİ;

Madde 39 – (Değişik: 11/12/1981 – 2562/16 md.) Resmi bir görevle memuriyet mahalli içinde bir yere gönderilenlere gündelik verilmez.

Geçici bir görevle memuriyet mahalli dışındaki bir yere gönderilenlerden,

buralarda ve yolda öğle (saat 13.00) ve akşam (saat 19.00) yemeği zamanlarından

birini geçirenlere 1/3,

ikisini geçirenlere 2/3 oranında ve

geceyi de geçirenlere tam gündelik verilir.

Geçici bir görev ile başka bir yere gönderilenlere, görev mahalline varış tarihinden itibaren YURTİÇİNDE; Aynı Yerde, Aynı İş İçin, Aynı Şahsa Bir yıllık dönem zarfında 180 günden fazla verilemez.

Geçici görevlendirmelerde meydana gelecek ara vermeler bu müddetleri veya gündelik miktarını artırmaya neden olamaz

KONAKLAMA BEDELLERİ;

Personelinden memuriyet mahalli dışına yapılan yurt içi geçici görevlendirilmelerinde, konaklama gideri için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini aşmamak ve ilk 10 gün için gündeliğin %50 artırımlısı kalan 80 gün için gündeliğin yarısı üzerinden ödeme yapılır.

Örneğin; Eğer gündelik  38,75 ise %50 artırımlısı 58,12 TL ödenir. Geri kalan  80 gün için  gündeliğin yarısı 19,37 TL  geri kalan 90 gün ise gündeliğin 2/3  ün  yani 25,83  nın  %40 ı olan 10,33 TL ödeme yapılır.

SEYAHAT BEDELLERİ;

Madde 43 – Seyahat günlerine ait yevmiyeler, seyahat edilen vasıtanın hareket saatinden gidilecek yere ulaşma saatine kadar gelen her 24 saat için hesap olunur. Bu süreden az devam eden seyahatler bir gün itibar olunur.

Seyahat müddetinin her 24 saati aşan kesri tam gün sayılır.

Taksi ile yapılan seyahatlerde  (belediye hudutları dahilindeki taksi ücretleri hariç) fatura veya perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihazlara ait satış fişinin ödeme  belgesine bağlanması gerekir.

Hava Yolu Biletinde Bulunması Gereken Bilgiler

MADDE 8 – e-Bilet düzenleme izni alan hava yolu firmalarının düzenleyecekleri e-Biletlerde, en az aşağıda yer alan bilgilerin bulunması zorunludur.

  1. Hava yolu firmasının unvanı,
  2. Yolcunun adı-soyadı,
  3. Belge numarası,
  4. Düzenlenme tarihi,
  5. Yapılan hizmetin nevi (Uçuş bilgileri ) ve tutarı,
  6. Ödeme türü (Nakit/Kredi kartı/Banka kartı/Havale/Promosyon ve benzeri)

Mükellefler bilet üzerinde zorunlu bilgilere ilave olarak ihtiyaçları doğrultusunda farklı bilgilere de yer verebileceklerdir.

(Visited 47 times, 1 visits today)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir