KPHYS Fiili Hizmet Zammı Uygulaması Sıkça Sorulan Sorular

Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi (KPHYS) Fiili Hizmet Zammı Uygulaması Sıkça Sorulan Sorular

SORU 1: DAHA ÖNCE BAŞKA BİR BİRİMDE FİİLİ HİZMET ZAMMI HESAPLAMASI YAPILIP MUHASEBELEŞTİRİLMİŞ OLAN PERSONEL İÇİN NE YAPILMALIDIR?
Cevap: Sistem tarafından şablon oluşturulurken birimde bulunan personelden daha önce başka bir birim altında fiili hizmet zammı hesaplaması yapılıp muhasebeleştirilmiş olanlar şablondaki listeye dahil edilmemektedir. Şablona dahil edilmeyen kişilerin listesi uyarı ekranında EVET butonuna basarak alınabilmektedir. Bu listede isimleri olan kişiler için hesaplama yapılmak isteniyorsa şablona ekleme yapılarak hesaplamaya dahil edilebilmektedir.

SORU 2: HANGİ DURUMLARDA FİİLİ HİZMET ZAMMI HESAPLAMASI YAPILAMAMAKTADIR?
Cevap: İlgili ay maaş hesaplaması KBS sisteminden yapılmayıp; maaş bordrosu bulunmayan ve de Maaş Bilgi Girişi formunda Fiili Hizmetten Yararlanıyor seçeneği işaretlenmemiş olan personel için sistemden Fiili Hizmet Zammı hesaplaması yapılamamaktadır.

SORU 3: AÇIĞA ALINMA, ÜCRETSİZ İZİN DÖNÜŞÜ DURUMLARINDA FİİLİ HİZMET ZAMMI ÖDEMESİ NASIL YAPILMAKTADIR?
Cevap: Maaşını ayın 15’inde peşin alan 5510 Sayılı Kanuna tabii olan personelin fiili hizmet zammı prim belgesi, takip eden ayın 14’ünden son gününe kadar Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilmek zorundadır. Bu nedenle fiili hizmet zammı hesaplamasında prime esas kazancın tespitinde ödemesi yapılmış olan geçmiş aya ait bordro bilgileri esas alınmaktadır. Açığa alınma veya ücretsiz izin dönüşü kişinin sistemde tam maaş bordrosu (bordro tipi 3) olmayacak, kıst maaş bordrosu olacaktır. Dolayısıyla fiili hizmet zammı hesaplamasının da kıst olarak yapılması gerekecektir. Ancak sistemimiz 5510 sayılı kanuna tabi personel için kıst fiili hizmet zammı hesaplamasına izin vermemektedir. Bu nedenle sistemden yapılamayan fiili hizmet zammı ödemesinin manuel olarak oluşturulması gerekmektedir.Fiili hizmet zammı yıllık olarak hesaplandığından 5434 sayılı kanuna tabi personel için yukarıdaki durum geçerli değildir.

SORU 4: MAAŞ BİLGİ GİRİŞİ EKRANINDA FİİLİ HİZMETTEN “YARARLANIYOR” İŞARETLİ OLMASINA RAĞMEN KBS DE HAESAPLAMA YAPARKEN “İNTERNAL SERVER ERROR” HATA MESAJI ALINMASININ SEBEBİ NEDİR?
Cevap: Ocak ayında yapılan fiili hizmet zammı ödemesi için geçerli olan bir durumdur. Sistem fiili hizmet zammı hesaplamasında prime esas kazancın tespitinde ödemesi yapılmış olan geçmiş aya ait bordro bilgilerini esas almaktadır. Bu nedenle geçmiş yıl Aralık ayı bordro bilgilerini kullanacak, Aralık ayında fiili hizmetten yararlanıp yararlanmadığına göre işlem yapacaktır. Yani Ocak ayında fiili hizmetten “yararlanıyor” olarak işaretlenmiş olması bir anlam ifade etmeyecektir. Fiili hizmet zammı ödemesi yapılacak olan personel Aralık ayında fiili hizmetten “yararlanmıyor” olarak işaretlenmişse sistem “internal server error” hata mesajı verecektir. Bu durumda yapılması gereken geçmiş yıl Aralık ayı bordrolarından gerekli düzeltmenin yapılması ve kişinin fiili hizmetten “yararlanıyor” olarak işaretlenmesidir.

SORU 5: MUHASEBE BİRİMİNE GÖNDERİLMİŞSE FİİLİ HİZMET ZAMMININ İADE İŞLEMİ NASIL YAPILMAKTADIR?
Cevap: Say2000i sisteminde Personel Modülü/Memur Maaşları/ Fiili Hizmet Zammı İşlemleri sekmesi çift tıklanarak FİİLİ HİZMET ZAMMI formu açılır.Açılan formda ay ve yıl, kurum kodu ve birim kodu alanları doldurulduktan sonra bordro numarası biliniyorsa yazılır; bilinmiyorsa bu alana 999 yazılarak gelen formdan ilgili bordro seçilir. Ayrıca iade etme nedeninin de yazılması zorunludur. Bu alanları doldurduktan sonra İADE ET butonuna basılarak fiili hizmet zammı iade edilmiş olur. Burada dikkat edilmesi gereken husus iade etme işlemini 505 yetkili personellerin ( müdür ve müdür yardımcısı) yapabileceğidir.

SORU 6: MUHASEBE BİRİMİNE GÖNDERİLDİKTEN VE MUHASEBELEŞTİR BUTONUNA BASILDIKTAN SONRA FİİLİ HİZMET ZAMMININ İADE İŞLEMİ NASIL YAPILMAKTADIR? (FİŞ B DURUMUNDA)
Cevap: Fiili hizmet zammı hesaplatılmış ve fiili hizmet zammı formunda MUHASEBELEŞTİR butonu ile ödeme emri belgesi muhasebeleştirilerek işlem numarası alınmışsa (Fiş Durumu B) öncelikle Muhasebe Kayıt Formundan ilgili fiş işlem numarası ile ekrana getirilecek form üzerinde bulunan “MAAŞ DÜZELT” butonuna basacaktır. Bu işlemi 505 yetki seviyesine sahip personel yapabilmektedir.Bu butona basıldıktan sonra Personel Modülü/Memur Maaşları/Fiili Hizmet Zammı İşlemleri sekmesi tıklanarak açılan formdan gerekli tüm alanlar doldurularak 505 yetkili personel tarafından iade etme işlemi gerçekleştirilir.

SORU 7: MUHASEBE BİRİMİNE GÖNDERİLDİKTEN VE MUHASEBELEŞTİR BUTONUNA BASILDIKTAN SONRA FİİLİ HİZMET ZAMMININ İADE İŞLEMİ NASIL YAPILMAKTADIR? ( FİŞ O DURUMUNDA)
Cevap: Bu durumda maaş uygulama şubesine çağrı açınız.

SORU 8: GEREKLİ TÜM BİLGİLERİ DOLDURDUĞUM HALDE İADE ET BUTONU NEDEN AKTİF DEĞİL?
Cevap: Gerekli tüm bilgiler doldurulmuş olmasına rağmen İADE ET butonunu aktif olmaması bu sayfaya giriş için yetkinizin olmadığı anlamına gelmektedir.

(Visited 201 times, 1 visits today)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir