KPHYS Fazla Çalışma İşlemleri Sıkça Sorulan Sorular

Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi (KPHYS) Fazla Çalışma İşlemleri Sıkça Sorulan Sorular

1-) 12.76.0.62.760 Kurumsal kodlu Vergi Dairesi Müdürlüğünden gönderilen Aralık 2014 fazla çalışması ödeme emri muhasebeleştirilemiyor. “Muhasebeleştir” Butonuna basıldığında “Bu kurumun SGK SİCİL NO.su girilmemiştir.” uyarısı vermektedir. Söz konusu sicil no’ su da tekrardan girilmiştir, ancak yine aynı uyarıyı vermektedir.
CEVAP: KBS fazla çalışma modülü üzerinden 4/B sözleşmeli personel için fazla çalışma ücreti ödemesi yapılmadan önce ilgili Kurumun SGK Sicil Numarasının Maaş Referans Bilgileri menüsünde bulunan Harcama Birimleri Vergi Kimlik No Banka Bilgi Girişi Formunda bulunan “SGK Kur.Sicil No” alanına girilmesi gerekmektedir.

2-) Düzce Vergi Dairesi Ekim ayına ilişkin KBS de fazla çalışma karşılıkları hesaplatılmak istendiğinde 1,62 den hesaplamakta 50 saat karşılığı 81,00 TL olarak oluşmaktadır. (Vergi Dairesince 5 x 1,54 x 50 olması gerektiği bildirilmiştir.)
CEVAP: Bordroyu silip yeniden bordro oluşturunuz.

3-) KBS üzerinden yapılan hatalı fazla çalışma sehven onaylanmıştır. 14465 yevmiye numaralı fişin iptali gerekmektedir.
CEVAP: Fiş sistemden I durumuna getirilir. İlgili kurum tekrar onaylar kalan işlemleri tamamlar.<

4-) 11.08.2014 Tarihinde; İlçe Müftülüğünce; KBS-Fazla çalışma hesaplaması yapıldığında SSK işveren primi 20,5 hesaplanması gerekirken 19,5 olarak hesaplandığı, bu nedenle de SSK bildirgesi ile fark oluştuğu, diğer hesaplama işlemlerinde de aynı sorunla karşılaşılmaması için İlçe Müftülüğü 5510 sonrası personel fazla çalışma hesaplamasında SSK İşveren Primi oranının KBS’de 20,5 olarak düzeltilmesi istenilmişti. Çağrımıza verilen cevapta ise bu konuda herhangi bir itirazın olmadığı ve mevzuatının bildirilmesi durumunda tekrar bakılacağı bildirildi. 5510 Sayılı Kanunun 81/c maddesinde 10.01.2013 tarih ve 6385 Sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, 01.09.2013 tarihinden geçerli olarak %1 olan kısa vadeli sigorta kolları primi oranı %2 olarak değiştirilmiş olup, bununla %19,5 olan SSK işveren primi %20,5 olmuştur. Bu nedenle İlçe Müftülüğü SSK İşveren Primi oranının KBS’de 20,5 olarak düzeltilmesi gerekmektedir.
CEVAP: Fazla çalışma modülünü şu an yapım aşamasındadır. KBS’den oluşturduğunuz bordro doğru ise ödeme emrini manuel olarak HYS’den giriniz.

5-) 10.1.31.0.xxx nüfus müdürlüğünün fazla çalışma yaptığı fakat sistemde uygulamalarda fazla çalışma bölümü bulunmadığından yetkilendirme yapılamamıştır.
CEVAP: Maaş uygulamasında genel kullanıcı rolü olan kurum mutemetleri fazla çalışma modulünü görebilmektedir.

6-) 408140700053292xxx bordro numaralı fazla çalışmayı iade etmemiz gerekiyor fakat iade et butonundan işlem yapamıyoruz.
CEVAP: Sistemden ilgili bordro iade ettirilir ve tekrar hesaplatma yaptırılır.

7-) KBS üzerinden 666 sayılı kanunun 13. maddesi gereğince yapılan fazla çalışma bordrolarında yalnızca Damga Vergisi kesilmesi gerekirken gelir vergisi kesintisi yapılmaktadır.
CEVAP: Söz konusu fazla çalışma 666 sayılı KHK’nın 13.maddesi kapsamında değildir. Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünden alınan görüşe göre söz konusu fazla çalışma Hakem Heyeti Kararına göre verildiği için gelir vergisi kesilecektir.

8-)Verilen fazla çalışmada 4/C çalışanımızın fazla çalışmasından SGK kesintisi yapılmış ve muhasebeleştirilmiştir. KBS sisteminden otomatik olarak yapıldığından işyeri SGK nosu yok olarak gözükmekte ve dolayısı ile SGK gönderimleri otomatik olarak muhasebeleştiğinden sistem tarafından işlem ve yevmiye nosu alınamamakta, manuel düzeltme yapılmak istense de SGK işyeri nosu olmadığı için işlem yapamıyoruz. İlgili yevmiyede 361 hesabının karşısına sistem tarafından 18219010113886560351445xxx gelmesi gerekirken boş olduğundan kayıtlarımızdan çıkamıyor ve SGK ödemesini yapamıyoruz.
CEVAP:4/C li personel fazla çalışma ödemesini manuel olarak yapınız. 4/B li personel için fazla çalışma yapabilirsiniz ancak önce say2000i maaş referansın altında bu kurum için harcama birimi vergi kimlik no banka bilgileri ekranından SGK sicil no girilmesi gerekmektedir. İşçi mesaisi manuel yapılacaktır.

9-) 201300386xx yevmiye numarasıyla yapılan muhasebe kaydımızda 333 Gümrük Fazla Çalışma Emanetler Hesabında kurumsal kod 12 1 32 62 xxx yazılması gerekirken sehven 7 1 32 62 xxx yazılmıştır. Onay iptal yapılamadığından ve ters kayıtla düzeltilemediğinden, düzeltmenin yapılması gerekmektedir.
CEVAP: Düzeltme işleminizi muhasebe kaydıyla yapabilirsiniz. 333 hesabı borç ve alacak çalıştırarak doğru kurumsal koda alabilirsiniz.

10-) Saymanlığımıza bağlı ilçe müftülüğünün Ağustos ayı fazla çalışma işlemleri yapılırken kurum dışı personele 236264345xx T.C. numaralı sözleşmeli personel olan Şahin xxx isimli personel kaydedilip bilgi girişinden gerekli veri girişi yapılıp hesaplama yapıldığında ismi geçen personelin bordroda ve ödeme emri belgesinde ismi çıkmamakta fakat banka listesinde isim ve tutar gözükmektedir.
CEVAP: Sözleşmeli personeli öncelikle say2000i den 30 işlem kodu ile sisteme tanımlayacaksınız bu işlemden sonra KBS fazla çalışma modülünden bu kişi için fazla çalışma bordrosu hesaplatılması gerekmektedir.

(Visited 75 times, 1 visits today)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir