Yeni Devlet Muhasebesi Bilişim Sistemi ve Yeni Harcama Yönetim Sistemi

Genel ve Özel Bütçeli Kurumların Kullanımına Açılan Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemlerinin Harcama Birimlerine Tanıtım

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen “Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Projesinin” ilk adımını oluşturan; güncel teknolojilere sahip, entegrasyona açık, süreç yaklaşımını esas alan ve elektronik belge altyapısına uygun Yeni Devlet Muhasebesi Bilişim Sistemi ve Yeni Harcama Yönetim Sistemi tamamlanmış, test çalışmaları akabinde belirlenen bazı kamu idarelerinde pilot uygulamaya geçilmiştir. Söz konusu sistemler 2018 yılı başı itibariyle Merkezi Yönetim kapsamındaki tüm kamu idarelerinde kullanılmaya başlanmıştır. Yeni Devlet Muhasebesi Bilişim Sistemi, elektronik belge kurgusu aracılığıyla harcama sürecinden başlatılarak, kamu idareleri muhasebe birimlerine ait iş ve işlemlerin süreç odaklı bir yaklaşımla mükerrer veri girişi engellenerek otomatik kayıt yapılabilmesi amacı ile geliştirilmiştir. İdare bazlı veri ve muhasebe kaydı tutmak üzere geliştirilen sistem kapsamında, bir kamu idaresi ile ilişkili olarak birden fazla hesap planı ve yevmiye defteri yönetimi mümkündür. Kullanılan internet ve mobil teknolojiler sayesinde, işlemlerin yer ve zamandan bağımsız yapılabilmesine imkan sunmaktadır.

Bu kapsamda Üniversitemiz; Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Projesi sistemlerin kullanımına ilişkin 05.01.2018 tarihinde SGDB bünyesinde yapılan eğitim; birim daire başkanları, şube müdürleri, fakülte, yüksekokul, enstitü sekreterleri, mutemetler ve diğer sistem kullanıcılarının yoğun katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Diğer taraftan, mali süreçlerin söz konusu sistemler kullanılarak nasıl yürütüleceğini anlatan eğitim slaytları, videoları hazırlanmış ve konu hakkında personel bilgilendirilmiştir. Sistem hakkında bilgilere ilişkin karşılaştırma ve gerekli giriş adresleri aşağıdaki şekilde tanıtılmıştır.

 

bkmybs.maliye.gov.tr  Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi projesi ile ilgili her türlü bilgi ve içeriğin paylaşıldığı internet sitesi

www.sbr.gov.tr  Çalışmalar kapsamında belirlenen e-Belge standartlarının ve diğer ilgili birlikte işlerlik standartlarının yayımlanacağı Standart Belge ve Raporlama paylaşım sitesi

mys.muhasebat.gov.tr Yeni Harcama Yönetim Sistemi canlı ortam adresi

muhasebe.muhasebat.gov.tr  Yeni Devlet Muhasebesi Bilişim Sistemi canlı ortam adresi

kimlik.muhasebat.gov.tr  Yeni Kimlik Yönetim Sistemi canlı ortam adresi

test-mys.muhasebat.gov.tr Yeni Harcama Yönetim Sistemi test adresi

test-muhasebe.muhasebat.gov.tr  Yeni Devlet Muhasebesi Bilişim Sistemi test adresi

test-kimlik.muhasebat.gov.tr  Yeni Kimlik Yönetim Sistemi test adresi

forum.muhasebat.gov.tr  Tanımlı kullanıcılar arasında görüş ve içerik paylaşımı ile kullanılacak olan forum uygulaması

egitim.muhasebat.gov.tr Uygulamalara ilişkin eğitim videoları

(Visited 398 times, 1 visits today)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir