Harcama Yönetim Sistemi Modülleri, MYS Modülleri

Harcama Yönetim Sistemi Modülleri, MYS Modülleri. MYS Sisteminde hangi modüller var ve ne iş yapılır?

Harcama Yönetim Sistemi Modülleri
1. Harcama Yönetimi
Harcama yönetimi modülü,
Harcamalar,
Tanımlamalar,
Yolluk İşlemleri,
Referanslar,
alt modüllerinden oluşmaktadır.
2.1. Harcamalar
2.1.1. Harcamalar
Harcama Yönetimi modülünden alt modülü seçilir ve Harcamalar
ekranı görüntülenir.

Harcamalar ekranından; önceden girilen harcama kayıtları görüntülenmekte,
onaylanmamış harcamalar üzerinde düzenleme yapılabilmekte ve yeni harcama kayıtları
başlatılmaktadır.
Harcama kayıtlarına ilişkin sorgulama yapmak için Harcama Sorgula bölümündeki
parametrelerden en az bir tanesi girilerek ARA butonu tıklanır. Sorgulama sonucunda
gelen harcama kayıtlarının, herhangi birini görüntülemek için ilgili kayıt seçilerek
GÖRÜNTÜLE butonu tıklanır. Henüz onaylanmamış durumdaki harcama kayıtları üzerinde,
DÜZENLE butonu tıklanarak yeniden düzenleme yapılabilir.
Yeni harcama başlatmak için, ekranda yer alan butonu tıklanarak
Harcama Bilgi Girişi ekranı görüntülenir.

Harcama Bilgi Girişi ekranında aşağıdaki alanlar yer alır:
Bütçe Yılı; içinde bulunan mali yıl bilgisi sistem tarafından otomatik olarak getirilir

İşin Adı; gerçekleştirilecek harcamanın adı yazılır. (Örn; Mal Alımı)
İşin Tanımı; gerçekleştirilecek harcamanın tanımı yazılır. (Örn; Demirbaş Alımı)
Not; gerçekleştirilecek harcamaya ilişkin açıklamaların girileceği alandır.
Ödeme Kaynağı Türü; tanımlanan referans değerler içerisinden seçilir. (Örn;
Merkezi Yönetim Bütçesi)
Ödeme Kaynağı Alt Türü; tanımlanan referans değerler içerisinden seçilir. (Örn;
Maliye Bakanlığı Bütçesi)
Harcama Türü; tanımlanan referans değerler içerisinden seçilir. (Örn; Mal ve Hizmet
Alımları)
Harcama Alt Türü; tanımlanan referans değerler içerisinden seçilir. (Örn; Taşınır
Mal Alımı)
Ön Ödeme Türü; gerçekleştirilecek harcamaya ilişkin ön ödeme yapılıp
yapılmayacağı, ön ödeme yapılacaksa ön ödeme türü, ödemenin kime yapılacağı ve
tutar bilgisi girilir.

Harcama Bilgi Girişi ekranındaki alanlara gerekli bilgiler girilir KAYDET ve
İLERİ butonları tıklanır.
Gerçekleştirilecek harcama “Harcama Talimatı Onay Belgesi” düzenlenen bir harcama
türü ise sistem üzerinden süreç devam ettirilerek “Harcama Talimatı Onay Belgesi
oluşturulur ve “Ödeme Emri Belgesi” oluşturma ekranlarına geçilir.
Gerçekleştirilecek harcama “Harcama Talimatı Onay Belgesi” düzenlenmeyen bir
harcama türü ise doğrudan “Harcama Görüntüleme” ekranına geçilerek “Ödeme Emri
Belgesi” oluşturma ekranlarından süreç devam ettirilir.

(Visited 324 times, 1 visits today)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir