Muhasebat Say 2000 ‘i Kapattı MYS’ yi Açtı

Muhasebat Say 2000 ‘i Kapattı MYS’ yi Açtı

BÜTÜNLEŞİK KAMU MALİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMİNE İLİŞKİN
2018 – 1 SIRA NOLU DUYURU

İlgi : 02.02.2018 tarihli ve 99161486-700-2235 sayılı yazı.

                   Bilindiği üzere, 2017/7 sayılı “Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi
Politika Belgesi ve Eylem Planı” konulu Başbakanlık Genelgesi kapsamında, Bakanlığımız
(Muhasebat Genel Müdürlüğü) koordinasyonunda yürütülen Bütünleşik Kamu Mali Yönetim
Bilişim Sistemi Projesiyle; mali işlemlerin yürütülmesine ilişkin olarak geliştirilen merkezi
sistemler ile diğer kurumların kendi sorumluluğu altındaki yönetim bilgi sistemlerinin birlikte
çalışabilirlik prensipleri doğrultusunda entegre edilerek, birlikte çalışmayı sağlayan teknik bir
mimari yapı hedeflenmektedir.
Söz konusu projenin ilk adımını teşkil eden; entegrasyona açık, süreç yaklaşımını esas
alan ve elektronik belge altyapısına uygun “Yeni Devlet Muhasebesi Bilişim Sistemi” ile
“Yeni Harcama Yönetim Sistemi” temel fonksiyonları itibariyle kullanıma hazır hale
getirilerek merkezi yönetim kapsamında belirlenen 189 kamu idaresinde devreye alınmıştır.
İlgi yazımız ile de geçiş takviminin revize edildiği ve sürecin 2018 yılı içinde tamamlanacağı
bildirilmiştir.
Bu kapsamda, 19/02/2018 tarihinden itibaren harcama ve muhasebe birimlerinde yeni
sistemleri kullanmaya başlayacak olan idarelere ilişkin olarak;
– Hali hazırda kullanılan sistemler (HYS, say2000i) 16/02/2018 tarihi saat 10:00
itibariyle kapatılacaktır. Bununla birlikte, ilgili sistemler belirtilen tarihten itibaren
izlemeye açık olacak, ancak sistemlerde işlem yapılmasına izin verilmeyecektir.
– 16/02/2018 tarihi saat 10:00 itibariyle söz konusu idarelerin muhasebe birimlerinde
bakiye veren “103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri” ve “106-Döviz
Gönderme Emirleri” hesaplarının kapatılmış olması gerekmektedir.
– Genel bütçeli idare muhasebe birimlerince,
15/02/2018 tarihi saat 12:00 a kadar “325- Nakit Talep ve Tahsisleri”
hesabına alınarak nakit talebi yapılan tutarlar, Hazine Müsteşarlığı
tarafından aynı gün saat 12:30 da karşılanacaktır. Karşılanan tutarlar
bekletilmeksizin aynı gün saat 15:00’e kadar KEÖS üzerinden onaylanmak
suretiyle Merkez Bankasına talimat aktarması yapılacaktır. Bu tutarlara
ilişkin talimat kapatma kayıtları ise 16/02/2018 Cuma günü en geç saat
10:00’a kadar KEÖS Uygulaması üzerinden yapılacaktır.
15/02/2018 tarihi saat 12:00’den sonra 325- Nakit Talep ve Tahsisleri
Hesabına alınan tutarlar için nakit talepleri, 19/02/2018 tarihinden itibaren
Yeni Devlet Muhasebesi Bilişim Sistemi üzerinden yapılacaktır.
– Yeni Devlet Muhasebesi Bilişim Sistemine “muhasebe.muhasebat.gov.tr”, Yeni
Harcama Yönetim Sistemine “mys.muhasebat.gov.tr”, yeni Kimlik Yönetimi
Sistemine kimlik.muhasebat.gov.tr internet adreslerinden erişim sağlanacaktır.
– Kullanıcılar, Yeni Devlet Muhasebesi Bilişim Sistemi ve Yeni Harcama Yönetim
Sistemi ile yeni Kimlik Yönetim Sistemine oluşturdukları tek bir şifreyle giriş
yapacak olup, çıkış işlemi yapmaksızın rollerine göre sistemler arası geçiş
yapabileceklerdir.
– Yeni Devlet Muhasebesi Bilişim Sistemi, Yeni Harcama Yönetim Sistemi ve yeni
Kimlik Yönetim Sistemi ile ilgili karşılaşılan sorunlar, KBS’de yer alan Çağrı
Merkezi (Uygulama Destek Hattı) üzerinde ilgili kategori seçilerek açılacak
çağrılar ile çözülecektir.
Bununla birlikte, personel ödemesi gibi öncelikli ve acil nitelikteki işlemlerin
tamamlanması ve (18) Sıra Nolu KBS Duyurusunda belirtilen Gerçekleştirme Görevlisi ve
Harcama Yetkilisi rollerine kullanıcı tanımlamalarının yapılması, sistem değişikliğinin
sağlıklı bir şekilde yürütülmesi açısından büyük önem arz etmektedir.
Yeni sisteme geçiş sürecinde, ilgili uzman ve teknik personelimizce azami destek
verilecek olup, bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesi ve çalışmalarda kolaylığın
sağlanması hususunda bilgileri ve gereğini arz / rica ederim.

Ertan ERÜZ
Bakan a.
Genel Müdür

(Visited 184 times, 1 visits today)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir