KPHYS Ek Ders İşlemleri (MEB ve Diğer Bakanlıklar) Sıkça Sorulan Sorular

Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi (KPHYS) Ek Ders İşlemleri (MEB ve Diğer Bakanlıklar) Sıkça Sorulan Sorular

Soru 1-) İlimiz Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı aşağıda bilgileri bulunan Mesleki Liselerin KBS-Ek Ders modülünde Hesaplama Seç bölümünde Başlangıç Tarihi ve Bitiş Tarihi 01/04/2014 olarak görünmekte ve sadece 01/04/2014 tarihi için KBS-Ek Ders veri girişi yapılmaktadır. Bitiş tarihini 30/04/2014 olarak değiştirmek istendiğinde işlem yapılamamaktadır .
CEVAP 1: Bu birimler için oluşturulan üst bordroya il milli eğitim yanlış dönem seçmiş olabilir il milli eğitim ile görüşüp üst bordronun dönemini düzeltsin, sonra da doğru dönemli üst bordroya siz katılacaksınız. Siz farklı bir dönem seçemezsiniz alt bordolar için üst bordro ile aynı olmak zorunda.

Soru 2-) Mal müdürlüğümüzde mutemet üst bordroyu oluşturduğu halde okullardaki mutemet yardımcıları bordroyu göremediğinden ek ders işlemini yapamıyor.

CEVAP 2: Mutemet yardımcılarının ekranına direkt olarak bordro gelmez ,önce dönem seç ekranından yeni hesaplamaya başla yapacaklar ve üst bordroya katılacaklar.

Soru 3-) Ek ders şifresi verilen mutemedimiz sisteme kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaptığı halde, KBS de Ek ders Modülünü görememektedir. Sorunun çözümü için ne gibi işlem yapılması gerekmektedir.

CEVAP 3: Yetkilendirme işlemleri ile ilgili olarak Kimlik Şubesiyle görüşmeniz gerekmektedir.

Soru 4-) Yeni Ek ders uygulama kılavuzuna göre herhangi bir okula münferit ek ders hesaplamasını sadece mutemet yapabileceği belirtildiği halde, mutemet rolü sadece 285li birim kodlarından yetki verilebilmekte olup, okullar için mutemet rolü tanımlaması yapılamamaktadır. Okullar münferit ek dersi nasıl yapacaklar?

CEVAP 4: Okullar münferit ek ders yapamazlar sadece il veya ilçe milli eğitim müdürlükleri yapacaktır.

Soru 5-) Aile ve sosyal politikalar il müdürlüğü ek çalışma karşılıklarının giriş işlemleri sırasında sistem işlem numarası verdiği halde onaylama esnasında, sistem borç alacak eşit değil uyarısı vermekte ve onay yapmamaktadır.

CEVAP 5: Öncelikle, “Maaş düzelt” butonu aracılığı ile fişi (I) konumuna getiriniz ve daha sonra say2000i > Ek Ders Ödemeleri > Ek ders işlemleri formundan “İADE ET” butonu aracılığıyla iade ettikten sonra KBS tarafından yeniden hesaplatıp ÖEB oluşturarak muhasebeleştiriniz.

Soru 6-) İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Köy İlköğretimlerine ait ödemesi unutulan ek ders saat girişi için ek bordro veya yeniden hesaplamayı nasıl yapabiliriz.

CEVAP 6: Mutemet yeni bir bordro oluştursun ve köy ilköğretim okulunun mutemet yardımcısı bu oluşturulan yeni bordroya katılıp veri girişi yapıp onayladıktan sonra ilçe MEB mutemedi bu okul için toplu bordro al ve ödeme emri al yapıp muhasebeye gönder yapması gerekmektedir.

Soru 7-) Yüksek Lisans mezunu Okul Müdür Yardımcısının ek ders ödemesini sistem otomatik olarak %5 artırımlı vermektedir. Ancak sınıf öğretmeni olması sebebiyle fiilen derse girmediği için ek dersini %5 artırımlı olarak almaması gerekmektedir. KBS sisteminde herhangi bir müdahale yapılmadığı halde ek ders ücreti %5 artırımlı olarak verildiği tespit edilmiştir. Bu konu hakkında nasıl bir işlem yapılabilir.

CEVAP 7: Kişi üzerinde sağ tıklayıp açılan listede “ek ders yerine geçen görev-gündüz” veya “ek ders yerine geçen görev-gece” seçeneklerinden birini işaretleyiniz.

Soru 😎 Müdürlüğümüze bağlı A isimli ve xxxxxxx Personel nolu KML öğretmeni için kurum tarafından ek ders girişi yapılmak istendiğinde personel listesinde gözükmemektedir.

CEVAP 8: Veri girişi yapılmış olan bordroyu silip yeniden açık bordro oluşturunuz ve saat girişi yapılmadan önce personel listesi yenile yaparak ekrana tüm kişiler yeniden gelmesini sağlayıp kontrol ediniz.

Soru 9-) Müdürlüğümüze bağlı okulların ek ders veri girişlerinde güncellenme yapıldıktan sonra bazı mastırlı öğretmenlerde %5 fazla hesaplanması seçildiği halde hesaplama yapılamamaktadır.

CEVAP 9: Personel listesinden bu kişilerin eğitim durumlarını önce doktora yapın, kaydet butonuna bastıktan sonra tekrar yüksek lisans yaparak kaydedin. Bordronun yeniden hesaplanması gerekiyor. Bununla birlikte açık olan bordroyu silip tekrar bordroya katılım yaparak puantaj girilirse de düzelir.

Soru 10-) İlçemizde bulunan Özel Eğitim Okullarında görev yapan öğretmenlere yaptırılan Belleticilik,Egzersiz ve sınav ücretlerinin karşılığında %25 Fazla ödeme butonu bulunmadığından normal ücret gibi hesaplama yapılmaktadır. Nasıl bir ek ders girişi yapabiliriz.

CEVAP 10: Merkeze açılan çağrı ve alınan e-postalardan, ek ders ödemelerinde özel sınıf öğretmenlerine ve cezaevlerinde görevli öğretmenlere ek ders dışındaki görevler için %25 fazlasıyla ek ders ödemesi yapılması gerektiği ve sistem üzerinden bu ödemeyi yapamadıkları bildirilmektedir. Bu konuda sistem üzerinde mevcut olan, Ek Ders Yerine Geçen Görev Gündüz %25 ve Ek Ders Yerine Geçen Görev Gece %25 ödeme tiplerinden uygun olanı seçilmek suretiyle ek ders ödemesinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Soru 11-) İlimiz Milli eğitim müdürlüğünden, kurumumuza, ek ders işlemleri girilirken Rehberlik Araştırma Merkezinde iki personelin yapılan tüm işlemlere rağmen adının görünmediği ile ilgili şikayet gelmektedir. Say2000i üzerinden bu iki kişiye ait işlemler yapılmış ve geçen ay sorunsuz maaş ödemesi yapılmıştır. Ancak ek derste görülmedikleri söylenmektedir.

CEVAP 11: Muhasebe birimi bordroyu iade ettikten sonra ilçe mili eğitimin onay-iptal yapması gerekmektedir. Bu işlemden sonra ilgili okul bordroyu silip, yeniden bordroya katılıp veri girişi yapmadan personel yenile yapması gerekmektedir. Diğer yol; bu iki kişiye ek bordro yapabilirsiniz. Ek bordroyu yaparken veri girişi yapmadan listedeki personel için personel yenile işlemi yapınız.

Soru 12-) İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Ekim ayı ek ders ödemeleri hesaplanmıştır. Ekim ayında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yeni banka olan X BANK ile anlaşma yapmıştır. Say 2000i sisteminden banka disket kod bilgileri ve T.C. IBAN bilgileri güncellenmiştir. Ancak, KBS sisteminden dökümler alındığında banka değişikliğinden dolayı kurumların bir kısmının ödeme emri belgesinde yeni banka ismi çıkıyor, banka listesinde ise eski banka adı çıkıyor. Bu nedenle ek ders ödemeleri yapılamıyor.

CEVAP 12: Say2000i de açık bir bordro var iken banka bilgilerini düzeltir iseniz KBS personel yenile yapıldığında personel bilgileri düzelir. Kurum dışı personel için de tek tek banka bilgilerinin KBS den mutemet tarafından düzeltilmesi gerekiyor.

Soru 13-) Ek ders giriş işlemlerinde yüksek lisans ve doktora yapmış öğretmen ve yöneticilerimizin ilgili yazıda belirtilen fiilen girdikleri ek derslerin dışındaki ( Hazırlık ve Planlama, Öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri, sınav vb. ) durumlarda fiilen girilmeyen ek dersleri girecek sütun bulunmadığından işlemlerde hata oluşmaktadır.

CEVAP 13: Master ve Doktora için normal ek ders gündüz girilecektir. Bu kişilere zamsız ödemeler için ek ders yerine geçen görevlerden uygun olan tipi seçeceksiniz.

Soru 14-) Muhasebe birimimize bağlı harcama birimlerinde milli eğitim okul müdürlükleri ek ders veri girişleri sırasında, master veya doktora yapmış personele %5 veya %15 fazlası ödenebilmesi için ilgili personelin üzerine sağ tıklanmakta ancak ilgili ödeme tipi bulunmamaktadır.

CEVAP: İlgili personelin KBS maaş bilgi girişinde master ya da doktora seçilmiş ise ek dersleri otomatik olarak %5 ya da %15 fazla hesaplanmaktadır.

Soru 15-) Yeni gelen personellerin isimleri KBS veri girişlerinde gözükmüyor. Yeni ekle denildiği halde isimlerini kaydetmiyor.

CEVAP 15: Mutemet yardımcıları ek ders hesaplama sayfasına girdiklerinden personel listesi yenile diyerek yeni personeli ekleyebilirler.

(Visited 378 times, 1 visits today)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir