Gümrük Tahsilat Sistemi (GÜMKART) Sıkça Sorulan Sorular

Gümrük Tahsilat Sistemi (GÜMKART) Sıkça Sorulan Sorular

Muhasebat Genel Müdürlüğü, Gümrük Müsteşarlığı ve Türkiye Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü arasında 26.01.2007 tarihinde imzalanan Protokol uyarınca gümrük vergileri ile diğer gümrük gelirleri, bankalar aracılığıyla yapılan tahsilat saklı kalmak kaydıyla, 23.06.2008 tarihinden itibaren Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) üzerinden, nakit para yerine “debit kart” (GÜMKART) adı verilen elektronik para kartları aracılığıyla tahsil edilmektedir. 

Sıkça Sorulan Sorular

*Gümkart Tahsilat Sistemi nedir ve versiyon farklılıkları ne anlama gelmektedir?

GÜMKART Tahsilat Sistemi Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, Mülga Gümrük Müsteşarlığı ve Vakıfbank arasında imzalanan Protokol’e istinaden gümrük geliri tahsil eden muhasebe birimi veznelerince veya bunlar adına tahsilat yapan mutemetliklerce tahsili veya emaneti gereken gümrük vergileri ile diğer gümrük gelirlerinin nakit para yerine “debit kart” adı verilen elektronik para kartları ile tahsil edilerek Bakanlığımızca (Muhasebat Genel Müdürlüğü) işletilen Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sisteminde (KBS) otomatik olarak muhasebeleştirilmesi uygulamasıdır.GÜMKART Tahsilat Sistemi Mevcut Versiyon (1.0) ile yapılacak güncellemeler sonrasında oluşacak versiyonlara ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

GÜMKART 1.0: Beyannameli ve Beyandışı Tahsilatın yapılmasına imkan sağlayan, Beyannameli tahsilatın yalnızca Vakıfbank ile ortak geliştirilen Gümkart ile ve Vakıfbank Pos Cihazı aracılığıyla, Beyandışı Tahsilatların ise Nakit ve Gümkart ile tahsiline imkan veren versiyondur.

GÜMKART 1.1: Beyannameli ve Beyandışı Tahsilata ilişkin yaşanan sorunlar dikkate alınarak yazılımın teknik yönden iyileştirildiği ve görsel açıdan değişikliğe gidildiği versiyondur.

GÜMKART 1.2: GÜMKART 1.1 Versiyonuna Teminat Mektupları Menüsünün eklendiği versiyondur.

GÜMKART 2.0: Vakıfbank ile uygulanagelen Pilot yazılımın tamamlanarak, Sistemin tüm bankalara açılacağı versiyondur. GÜMKART 2.0 Versiyonu ile tahsilat işlemleri Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Pos cihazları aracılığıyla ve tüm banka müşterilerine açık şekilde gerçekleştirilecek, ayrıca Pc-Pos Entegrasyonu ile elle/manuel veri girişi asgari düzeye indirilecektir. GÜMKART 2.0 Versiyonunun 2012 yılı Ocak ayında tüm Türkiye’ye açılması planlanmaktadır.

GÜMKART 2.1: GÜMKART 2.0 Versiyonuna Teminat Mektuplarının elektronik ortamda alınmasına imkan verecek (E-Teminat) yazılımın eklendiği versiyondur.

*KBS Gümrük Modülünden İşlem Yapmak İstiyoruz. Ne yapmamız gerekir?

KBS Gümrük Modülü uygulaması üzerinden Veznedar ve Mutemet rolleri aracılığıyla tahsilat yapabilmek için Muhasebe Birimi tarafından gumkart@muhasebat.gov.tr adreslerine mail atarak talebinizi iletmeniz gerekir. Talebin Muhasebat Genel Müdürlüğüne ulaşmasının ardından, gerekli yetkilendirme ve tanımlama işlemleri yapılarak tarafınıza bilgi verilir. Bu aşamadan sonra 505 Yetki Seviyesine sahip kullanıcılar, veznedar ve mutemet rol tanımlaması yaparak, işlemleri başlatabilir. Eski yapıda Vakıfbank ile yeni yapıda ise Bankalararası Kart Merkezi ile irtibata geçilerek, işlem noktalarında pos cihazının kurulumu tarafımızca sağlanır.

*Muhasebe hizmetlerini verdiğimiz birimde GÜMKART mükellefi bulunmamaktadır. Ancak diğer gümrük tahsilatları yapılmaktadır. KBS Gümrük Modülünü kullanmamız gerekli midir?

Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) Gümrük Modülünden işlem yapmak için Gümkart mükellefini olma zorunluluğu yoktur. Beyandışı işlemler menüsünden gümrük beyannamesi dışında kişilerin beyanına göre tahsilat işlemi yapabilirsiniz.

*Beyandışı işlemler menüsünden işlem yaparken mükellefin vergi numarasını yanlış yazdım ve alındı numarasını alarak, alındıyı yazdırdım. Nasıl bir işlem yapmalıyım?

Alındısı yazdırılan bir işlem için düzeltme işlemi 19 Sıra Nolu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genelgesine göre yapılmalıdır. Alındısı yazdırılmış bir işlem üzerinde elle herhangi bir değişiklik yapılamaz. O nedenle ilgili alındıyı tutanakla iptal edip, doğru şekilde yeniden bilgileri girmeli ve doğru alındıyı mükellefe vermelisiniz.

*Beyandışı işlemler menüsünden işlem yaparken vergi türünü yanlış yazdım ve alındı numarasını alarak, alındıyı yazdırdım. Nasıl bir işlem yapmalıyım?

Alındısı yazdırılan bir işlem için düzeltme işlemi 19 Sıra Nolu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genelgesine göre yapılmalıdır. Alındısı yazdırılmış bir işlem üzerinde elle herhangi bir değişiklik yapılamaz. O nedenle ilgili alındıyı tutanakla iptal edip, doğru şekilde yeniden bilgileri girmeli ve doğru alındıyı mükellefe vermelisiniz.

*Beyannameli Bir İşlem Tahsil Ederken, İşlem Tamamlanamadı. Slipi İptal Etmek İstediğimde de İşlemi Yapamıyorum. Ne yapmalıyım?

Bu ve benzeri sorunlar mevcut GÜMKART 1.0 Versiyonunda karşılaşılan sorunlardır. GUMKART 1.1 Versiyonu ile yazılımda yapılan iyileştirmeler sonrasında benzeri sorunlarla karşılaşmayacaksınız.

*Eski sistemde işlemleri tamamladığımda say2000i yevmiye numarası alanı yoktu. Şuan işlemi onayladığımda bu numarayı görüyorum. Değişiklik nedir?

GUMKART 1.0 Versiyonda hem Veznedar hem de Mutemet Rolleri ile yapılan işlemler, bir gün sonra ve toplu bir şekilde muhasebeleştirilmekte idi. Yeni yapıda, Veznedar Rolü ile işlem yapılması durumunda, işlemler anında say2000i’de yevmiye numarası alacak şekilde kurgulanmıştır. Mutemet Rolü ile yapılan işlemlerde değişiklik söz konusu değildir.

*Sendikamız üyesi memurların maaşlarından kesilen üyelik aidatlarını KBS üzerinden takip etmek istiyoruz. Bu durumda kullanıcı kodu ve şifreyi nerden temin edebiliriz?

KBS üzerinden yetkilendirme ve şifre işlemleri, Genel Müdürlüğümüz Kimlik Yönetimi ve Bilgi Güvenliği Şubesinin görev alanında olup, şifreleme işlemleriyle ilgili olarak bahsi geçen birimle yazılı (Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü) olarak ya da elektronik ortamda (kimlik@muhasebat.gov.tr) irtibata geçilmesi gerekmektedir.

*İşlemler esnasında yaşadığımız sorunları Merkeze nasıl iletmeliyiz?

Yaşanan sorunlara yardımcı olunabilmesi için Muhasebat Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Merkezinde gumkart@muhasebat.gov.tr hesap alanı oluşturulmuştur. KBS ve say2000i’de yaşanan sıkıntılar bu adrese iletilmelidir.

*say2000i’de muhasebeleştirme işlemi yaparken ../../2011 tarihli alındısı dökülmemiş kayıtlarınız var uyarısı alıyor ve muhasebeleştirme işlemi yapamıyorum. Ne Yapmalıyım?

GÜMKART 1.1. Versiyonda işlemler tamamlandığı anda sistem tarafından, kullanıcının herhangi bir işlemine gerek olmaksızın, otomatik şekilde alındı numarası verilmektedir. Ancak bu alındıların yazdırılarak mükellefe teslimi gerekmektedir. O nedenle alındı numarası alındığı halde yazdırılmamış alındılar kontrol edilmeli ve yazdırılmalıdır. Bu durumda muhasebeleştirmeye engel bir durum kalmayacaktır.

*Vezne yazıcısını nereden tanımlayabilirim?

Say2000i’de Muhasebe Modülünün altında Vezne Yazıcısı Seçimi menüsü vardır. Vezne yazıcılarını bu menüden tamamlayabilirsiniz.

(Visited 97 times, 1 visits today)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir