Genel Yönetim Mali İstatistik Sistemi (GYMİS) Sıkça Sorulan Sorular

Genel Yönetim Mali İstatistik Sistemi (GYMİS) Sıkça Sorulan Sorular

Malî istatistik; genel yönetim sektörü kapsamındaki idarelerin gelir, gider, varlık, yükümlülük ve öz kaynaklarına ilişkin bilgiler sunan ve düzenli olarak yayımlanan istatistiklerdir.
Malî istatistikler, genel yönetim sektörü kapsamındaki kamu idarelerinin malî işlemlerini kapsar.

Genel Yönetim Mali İstatistik Sistemi; genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri tanımından farklı olarak uluslararası sınıflandırmalara uygun bir genel yönetim sektörü kapsamını, bu kapsamdaki kamu idarelerinin malî verilerinin derlenmesidir.

Sıkça Sorulan Sorular

1- KBS’de (Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi) birimimizin tanımlanması için yapılması gerekenler nelerdir?

Aşağıdaki formların doldurulması ve yazı ekinde ilgili muhasebe müdürlüğü/malmüdürlüğüne başvurulması gerekmektedir.

2- Mizan aktarma ekranından işlem yaptım, hiçbir hata mesajı vermemesine rağmen mizan yüklenmedi?

KBS’ ye aktaracağınız (excel) mizan dosyasının, mizan aktarma ekranında bulunan linkteki açıklamalara uygun bir şekilde olması gerekmektedir. Aksi halde aktarma işlemi başarısızlıkla sonuçlanacaktır.

3- Mizanımı yüklemek için ilgili dönemi seçtiğimde “bir önceki dönem mizanının merkeze gönderilmesi gerekmektedir” uyarısı veriyor?

Seçmiş olduğunuz dönemden bir önceki dönem mizanınızı kontrol edin, mizan durumunun “merkeze gönderilmiş” durumuna getirdikten sonra bir sonraki dönem mizanınız açılacaktır.

4- Merkeze gönder butonuna bastım, ancak hata uyarısı verip merkeze göndermiyor?

Mizanın merkeze gönderilebilmesi için “kontrol” butonuna basıldığında K B S kendi içinde bulunan denetim komutlarını çalıştırır. Muhasebenin temel ilkelerine uygun olmayan mizan merkeze gönderilemez. Mizanda bulunan hatalar, kullanıcının düzeltmesine imkan sağlamak amacıyla ekranda görüntülenir. Söz konusu uyarılar doğrultusunda düzeltilen mizan, yeniden KBS ye yüklenir.

5- Yeni kurulan ya da yeni faaliyete geçen birliğin KBS sistemine kaydını nasıl yaptıracağız?

Birliğin İli, merkezi, türü, birlik adı, kuruluş tarihi, bakanlar kurulu kararı, bakanlar kurulu karar sayısı, resmi gazete tarihi, resmi gazete sayısı, hangi dönemden itibaren giriş yapılacağı, mahalli idareler genel müdürlüğünden alınan analitik bütçe kurumsal kodu, bağlı olduğunuz malmüdürlüğü bilgileri belirtilerek mahalli@muhasebat.gov.tr adresine başvurulur.

6- Veri giriş dönemleri nelerdir, en son hangi tarihe kadar veri girişlerini tamamlamamız gerekir?

Mahalli idarelerce aylık, kalkınma ajansları, sosyal tesisler ve bütçe dışı kurumlarca üçer aylık dönemler halinde, dönemi takip eden ay sonuna kadar kümülatif mizan verisi gönderilir. Söz konusu sürelere uyulmaması halinde sorumlu muhasebe yetkilisi ve mali hizmetler sorumlusu hakkında idari para cezası uygulanır.

7- Birlikler ve sosyal tesisler veri göndermedikleri takdirde, sorumlu kişilere idari para cezası uygulanacak mı?

6 Nisan 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Genel Yönetim Mali İstatistikleri Tebliği kapsamında yer aldıkları için söz konusu birimlerin muhasebe yetkilileri ile ilgili mali hizmetler müdürlerine 5018 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükmü işletilecektir.

8- İl kontrol görevlisi ekranında mizan inceleme kutucuğu işaretlenemiyor?

Muhasebe birimi kontrol görevlisi tarafından incelendi kutucuğu işaretlendikten sonra, il kontrol görevlisinin kendisine ait alanı işaretleme için aktif hale gelecektir.

9- Finansman kodlu mizanımı KBS ye nasıl yükleyebilirim?

2013 ocak ayı mizanından itibaren finansman kodu olmayan mizanların sisteme yüklenmesi engellenmiştir. 830 hesapta finansman kodu ihtiva eden ve duyuruda belirtilen desende excel dosyası olarak oluşturacağınız mizanı mizan aktarma sayfasından yükleyebilirsiniz. Finansman kodunu manuel olarak eklemek isterseniz yeni hesap butonunu kullanarak ekleyebilirsiniz.

(Visited 66 times, 1 visits today)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir